Przedmioty które potrafią zainteresować – geometria

Tak zwanych ludzi renesansu, dla których właściwie żadna dziedzina nauki nie miała większych tajemnic i którzy swoje zainteresowania i zdolności rozwijać mogli w przeróżnych kierunkach realnie bardzo trudno jest spotkać. Nieliczne chlubne wyjątki, które zapisały się w historii tylko potwierdzają powszechnie panujący podział na humanistów i umysły ścisłe. Ten zauważalny jest również dość wyraźnie już w szkołach podstawowych, gdzie jedne dzieci bez większych problemów przyswajają edukację matematyczną nie przejawiając dodatkowo zbyt wielkiej kwalifikacji do pisania wypracowań i ortografii i na odwrót, gdzie inne chętnie deklamują i piszą jednakże mają trudności z opanowaniem najprostszych wzorów. Są także natomiast takie dzieci, które osiągają w miarę dobre wyniki zarówno w przedmiotach ścisłych jak i humanistycznych, co niestety obala teorię, że od najmłodszych lat należy dzieci ukierunkowywać w zgodzie z przejawianymi przez nie zdolnościami. Przyznać jednak trzeba, że choćby na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum wiedza zarówno z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych jest niezbędna każdemu niezależnie od wyboru późniejszej drogi życiowej. Bowiem wręcz najbardziej błyskotliwy humanista powinien znać najprostsze wzory na obliczanie powierzchni, które mogą się przydać chociażby do obliczenia ilości wykładziny potrzebnej do nowego mieszkania. Te podstawowe wzory to nic innego jak geometria przestrzenna, której podstawy są nauczane już obecnie w szkole podstawowej. Dlatego warto nie uprzedzać się do matematyki i polubić ją choćby w początkowym zakresie, w którym w każdej sytuacji okazuje się przydatna.

Comments are closed.