Odpowiedzialna praca komotnika

Prawo jest każdego roku jednym z najchętniej wybieranych kierunków na wyższych uczelniach. Są to na pewno ciężkie studia, wymagające bardzo wiele edukacji, ale ich ukończenie z dobrymi wynikami i dostanie się na aplikację ma możliwość być gwarancją satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy o dużych możliwościach rozwoju i przede wszystkim niezmiennie bardzo prestiżowej. Mimo tego samo ukończenie studiów nie daje jeszcze praktycznie żadnych perspektyw pracy w  zawodzie dopóki magister prawa nie odbędzie tzw. aplikacji, na którą co roku z różnym wynikiem stara się się uzyskać setki absolwentów. Od rodzaju aplikacji zależy także przyszłe stanowisko. Absolwenci prawa posiadają więc do wyboru aplikację radcowską, notarialną, adwokacką, prokuratorską i komorniczą. Zwłaszcza ta ostatnia ma możliwość wydawać się zaskoczeniem dla tych, którym profesja komornika nie kojarzy się zbyt chlubnie. Faktem jest bowiem, że kilka egzekucji komorniczych może posiadać dość drastyczny wymiar, co jednakże nie świadczy wcale o wykonującej je osobie. Każdy Płoty jest bowiem zobowiązany do wykonywania spersonalizowanych czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego , a oprócz tego ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, poza tym podlega on pod nadzór prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Dlatego również praca komornika choć bywa w wielu przypadkach postrzegana jako niewdzięczna i okrutna jest tak rzeczywiście ściśle regulowana przepisami i nie dopuszcza żadnych samodzielnych wyborów ponadto nakłada na chłopcy i dziewczęta dokonujące egzekucji komorniczej pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności.

Comments are closed.