Właściwie wykonywana dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Dezynsekcja to uciążliwy i niekomfortowy proces pozwalający na pozbycie się niechcianych pasożytów, które wkroczyły na teren mieszkania, biura czy inne powierzchni użytkowej. Zabieg ten jest niezbędny w sytuacji plagi pluskiew, pcheł, rybików, prusaków, much, karaluchów i innych. Jakie wyróżnia się metody deratyzacji? Jak długo trwa zwalczanie pluskwy? Jak postępować po działaniach dezynsekcyjnych?Metody dezynsekcji pluskiew.

Dezynfekcja to proces przeprowadzany wieloma metodami. Sposób działania uzależniony jest od wielu czynników, którymi są m.in. rodzaj pasożytów, typ i wykorzystanie pomieszczenia, sposobności klienta, i tak dalej. Odpluskwianie może odbywać się kilkoma z wielu technik (zobacz także: deratyzacja). Do najczęściej stosowanych można zaliczyć:- metodę chemiczną trójfazową – rotacyjna – wielokrotność zabiegu w procesie trzech działań chemicznych. – metoda zamgławiania ultraniskoobjętościowego ULV – użycie mgły chemicznej, docierającej w każdą szczelinę wnętrza. – metoda wymrażania suchym lodem – z zastosowaniem specjalistycznych technologii i maszyn produkujących suchy lód. Forma dająca natychmiastowy efekt, jak też nie wpływająca negatywnie na zdrowie i samopoczucie organizmów żywych (polecam: odpluskwianie).Jak długo trwa zwalczanie pluskwy?Czas zwalczania pluskwy uzależniony jest od dobranej metody, jak również wielkości zainfekowanej powierzchni. Niektóre metody należy powtarzać kilkakrotnie – co wydłuża czas działania. Inne techniki pozwalają zwalczyć pasożyty natychmiastowo a efekty widoczne są od razu po procesie odpluskwiania. Jak postępować po deratyzacji?Wnętrze, w którym została przeprowadzana dezynsekcja powinno być opuszczone na przynajmniej kilka godzin. Kolejno powinno się wywietrzyć pomieszczenie, oraz z uwagą umyć powierzchnie traktowane środkami dezynsekcji.

Zobacz: zwalczanie prusaków.

Comments are closed.