Waluty i ich kursy

Ekonomia jest jedną z nielicznych dyscyplin specjalistycznych, która jest materią zainteresowania tak rozlicznych mediów. Programy telewizyjne i materiały prasowe dzień w dzień fascynują się ekonomicznymi nowościami, a popularni redaktorzy ferują terminami zaczerpniętymi z popularnych publikacji. Takie hasła jak PKB, kursy walut, inflacja, czy bezrobocie, dodają ciężaru gatunkowego informacjom politycznym i powodują swoistą nerwowość wśród reprezentantów świata polityki.

Gospodarką zajmuje się każdy, o niej dyskutują ludzie różnych zawodów, od niej zależą słupki w ankietach popularności polityków. Nawet zwykły Kowalski zna, że waluty używane w innych krajach mogą sporo namieszać w jego kieszeni. Ale właściwie dlaczego? Odpowiedź na to zagadnienie zapewne sprawi kłopot większości entuzjastów makroekonomii. Cóż takiego jest w ekonomicznych współczynnikach? Czym uwarunkowane są dynamiczne ich fluktuacje? Dlaczego kursy walut, stosowanych gdzieś za oceanem, w kraju nad Wisłą owocują polityczną i finansową zawieruchą?

Rynek walutowy jest domeną, na której działają normy analogiczne jak na rynku produktów. W efekcie spotkania się popytu z podażą, powstaje cena. Jednakże te przebiegi nie zachodzą same z siebie. Zasadniczym czynnikiem są obroty handlowe danego kraju. Zaś na kursy walut mają wpływ też wydarzenia polityczne. Niektóre państwa ustalają kurs sztywny, regulowany odgórnie. Drugie stosują granice wahań kursu w wyniku działania niezależnych czynników – mówimy w takiej sytuacji o kursie stałym. Kurs płynny nie jest regulowany przez dane władze publiczne. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i plusy.

Jednakże powinno się nie zapominać, iż nawet w kursie płynnym, waluty są uwarunkowane od czynników politycznych. Niekorzystnie na ich cenę może oddziaływać napięcie polityczne, czy brak porządnego programu gospodarczego. Niewątpliwe jest, że skuteczność polityki walutowej, tak jak inne ekonomiczne wskaźniki, mogą nam wiele powiedzieć o jakości polityki gospodarczej rządu. Poza tym waluty zagraniczne oddziałują na cenę polskiej waluty – a tym samym na nasz eksport i import. Warto zgłębić tajniki ekonomii- gdyż te informacje mogą być dla nas niesłychanie istotne.

Comments are closed.