Waluty i ich kursy

Ekonomia jest jedną z niewielu nauk specjalistycznych, która stanowi przedmiot zainteresowania tak wielu mediów. Programy telewizyjne i informacje prasowe codziennie interesują się ekonomicznymi newsami, a popularni redaktorzy żonglują pojęciami zaczerpniętymi z popularnych publikacji. Takie wyrażenia jak produkt krajowy butto, kursy walut, deflacja, czy bezrobocie, dodają ciężaru wiadomościom politycznym i wywołują swoistą nerwowość wśród reprezentantów świata polityki.

Ekonomią absorbuje się każdy, o niej traktują ludzie różnych zajęć, od niej zależą słupki w ankietach popularności rządzących. Nawet najzwyklejszy Kowalski zna, że waluty występujące w innych państwach mają sposobność sporo namieszać w jego kieszeni. Ale dlaczego? Odpowiedź na to zagadnienie zapewne stanowi problem większości fanów ekonomii. Cóż takiego jest w ekonomicznych parametrach? Czym wywołane są gwałtowne ich zmiany? Dlaczego kursy walut, używanych gdzieś za oceanem, w Polsce owocują polityczną i finansową burzę?

Rynek walutowy jest dziedziną, na której funkcjonują reguły analogiczne jak na rynku wyrobów. W rezultacie zetknięcia się popytu z podażą, wyznacza się cena. Ale te procesy nie zachodzą same z siebie. Zasadniczym faktorem są obroty handlowe danego kraju. Natomiast na kursy walut wpływają również czynniki polityczne. Niektóre państwa stosują kurs sztywny, sterowany odgórnie. Drugie przyjmują granice wahań kursu w rezultacie istnienia niezależnych czynników – mówimy wówczas o kursie stałym. Kurs płynny nie jest sterowany przez dane władze publiczne. Każde z tych wyjść ma swoje wady i plusy.

Atoli powinno się pamiętać, iż nawet w kursie płynnym, waluty są uwarunkowane od czynników politycznych. Niekorzystnie na ich cenę może oddziaływać napięcie polityczne, czy brak porządnego programu gospodarczego. Niewątpliwe jest, że powodzenie polityki walutowej, tak jak inne ekonomiczne parametry, mogą nam dużo powiedzieć o jakości polityki gospodarczej rządu. Poza tym waluty zagraniczne wpływają na cenę złotego – a pośrednio na polski eksport i import. Należy zgłębiać tajniki ekonomii- ponieważ te informacje mogą być dla nas bardzo istotne.

Comments are closed.