Przegląd miejsc noclegowych

Planując mini eskapadę , należy przedtem zasięgnąć informacji o dostępnej bazie noclegowej i gastronomicznej. Wpisując w wyszukiwarkę na przykład. noclegi żabnica , powinieneś otrzymać wiele informacji na tyle aby podjąć jaką decyzję. Celem bazy noclegowej i gastronomicznej jest pewność turystom , w współzależności od ich oczekiwań  , odpowiednich warunków pobytu poza ich miejscem stałego zamieszkania. Istotą bazy noclegowej powinna być gościnność i pozytywne nastawienie do klienta, zapewnienie stosownej wygody , standardu i deklarowanego poziomu usług. Od strony gastronomicznej powinieneś być zaspokojeni pod względem potrzeb żywieniowych , należycie wyspecjalizowanej obsługi. Gastronomia oprócz funkcji żywieniowych tworzy warunki sprzyjające powstawaniu określonych więzi towarzyskich  czy rozrywkowych. Pracownika turystyki powinny charakteryzować  określone cechy charakteru m.in.  życzliwość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, otwartość , uprzejmość.  Pracownik turystyki powinien mieć odpowiednie wykształcenie i niezbędne przygotowanie oraz dodatkowo predyspozycje do pracy z ludźmi. Pracownik powinien rozmawiać z klientem i delikatnie zadawać pytania , wykazując się w ten metodę znajomością motywów decyzji klienta. Wspaniała znajomość nawyków i zwyczajów turystów umożliwi nie gorzej ich obsłużyć  i zachęci do kolejnych odwiedzin. Klienci w minimalnej liczbie przypadków składają skargi na firmy, których pracownicy tworzą miła i przyjemna atmosferę . Idealny pracownik powinien budzić zaufanie, być w każdym momencie punktualny i dotrzymywać słowa. Ludzie są różni , ale istnieje określona typologia klienta , której znajomość znacznie ułatwia pracę obsłudze. Zdarzają się klienci przyjacielscy, tacy sprawiają najmniej problemów a także klicie uparci , z którymi należy postępować w stosowny sposób.

Comments are closed.