Połączenie banków

Kwiecień tego roku przyniósł fuzję dwóch dużych graczy na polskim rynku bankowym. Negocjacje w owej sprawie trwały już od dawna, jednakże sprawa przeciągała się ze względu na oczywiste różnice w oczekiwaniach , które dzieliły zarządy tych instytucji. Niewątpliwe kwestie były sporne i wymagały dalszych uzgodnień. Ostatecznie rokowania zakończyły się sukcesem i całe przedsięwzięcie udało się przeprowadzić z sukcesem.
Polaczenie banków BNP i BGZ zaowocowało pojawieniem się w całości nowego podmiotu w polskiej bankowości. Pod kątem wielkości aktywów plasuje się on w rankingach na siódmym miejscu. Wykonany w ten metodę bank bgz bnp paribas będzie musiał przygotować ujednoliconą propozycję dla teraźniejszych klientów na nowych warunkach. Skutkiem restrukturyzacji będzie zapewne redukcja zatrudnienia w nadmiarowych oddziałach, a także w dublujących się departamentach w centrali.
W związku z powyższym Związek Zawodowy BNP podjął szereg działań w celu zabezpieczenia interesów pracowniczych, które w takiej okoliczności najprawdopodobniej są zagrożone. Związkowcy używając przysługujących im uprawnień będą walczyć o to, ażeby skala zwolnień była jak najmniejsza. Prócz tego będzie wywierana presja na zarząd aby wyasygnowane zostały odpowiednie środki na odprawy i premie restrukturyzacyjne. Proponowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie skutków outplacementu dla zwalnianych pracowników i ich rodzin. O ile te żądania nie zostaną spełnione, konsekwencją ma możliwość być strajk, który sparaliżuje pracę nowego banku.

Sprawdź: tenis BNP.

Comments are closed.