Malarstwo

Sporo osób nie jest w stanie zrozumieć artystów. Nie wiemy co tak de fakto kieruje tymi ludźmi, nie możemy zrozumieć ichniejszym sposobu patrzenia na świat, mentalności, tego, co w nich drzemie. Na nieszczęście inni ludzie tacy już są, że bardzo trudno jest im pojąć wyższą sztukę, a malarstwo artystyczne wydaje nam się być czymś nie z tego świata. Tymczasem trzeba zrozumieć, że obraz to nie tylko pejzaż, jaki jest na nim prezentowany. To przede wszystkim zamysł, jaki chce przekazać autor. Ten intencja jest niczym innym jak próbą skonfrontowania rzeczywistości z wyobrażeniami.

Każdy z nas swego rodzaju zachwyca się sztuką, tylko że dla każdego z nas ma ona inny wymiar. Jedni inni ludzie rozumieją, co przekazują fotografię ręcznie malowane, natomiast inni nie są tego w stanie zrozumieć żadną miarą. To w całości standardowe, wszak nie każdy z nas dysponuje takim samym poziomem wrażliwości. Właściwie każdy z nas jest inny, ale zdecydowana większość ludzi pomimo wszystko dostrzega piękno obrazów i to, co one sobą przekazują. Są one swego rodzaju świadkami naszego życia, niemymi widzami, którzy wiszą gdzieś na ścianach domów i galerii i są po to, żeby je podziwiać. Ta górnolotna sztuka, jaką przedstawiają, jest tak nieuchwytna, że na przestrzeni dziejów w rzeczywistości niewielu było malarzy, którzy potrafili zademonstrować ją do głębi i zilustrować, jak w rzeczywistości to wszystko wygląda. Dla nas dzisiaj obrazy olejne są wyłącznie płótnami, jednakże dla artysty, który je tworzył, były całym światem i sposobem na prawdziwe zademonstrowanie siebie samego ludziom i światu.

Zobacz: malarstwo artystyczne.

Comments are closed.