Jak przeprowadzić unieważnienie małżeństwa?

Małżeństwo to bardzo poważna decyzja, która dla dwojga zawierających je ludzi powinna oznaczać chęć bycia ze sobą przez kompletne życie bez względu na wszelkie trudności i przeciwieństwa losu. Niestety, jak można zaobserwować w szczególności w ostatnich latach, cyfra rozwodów drastycznie wzrasta a przyczyny takiego stanu rzeczy niestety dość bardzo trudno jest zdefiniować. Niektórzy upatrują ich w tzw. większej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu swobodzie obyczajów, która stwarza więcej zdrad, inni twierdzą, że coraz stabilniejsza sytuacja kobiet pozwalająca im na finansową niezależność sprawia, że nie muszą one godzić się na złe traktowanie i preferują w takim przypadku rozwieść się i być samotnymi matkami. Niezależnie od tego jakie są przyczyny nietrwałości związków małżeńskich ciekawym zjawiskiem jest fakt, że coraz bardzo często wszyscy ludzie ubiegają się także o tzw. rozwód kościelny. żeby jednakże go dostać trzeba najpierw zebrać gruntowne informacje dotyczące tego niełatwego procesu. Wiele osób błędnie bowiem pojmuje sam termin jakim jest adwokat kościelny ten bowiem w kościele tak de fakto nie istnieje. Przed sądem kościelnym można  ubiegać się tylko o stwierdzenie nieważności małżeństwa, o którym decyduje sąd kościelny na podstawie tzw. prawa kanonicznego. Prawo to zaś bardzo ze starannosią określa przyczyny, które mogą być podstwą do wspomnianego stwierdzenia nieważności małżeństwa. Warto zatem zapoznać się z nimi przed napisaniem pozwu, by nie narażać się na niemałe koszty procesu, który z góry skazany może być na niepowodzenie. Przyczyny te, dla których małżeństwo można uznać za nieważne zawarte są w prawie kanonicznym w postaci trzech rodzajów tytułów prawnych, do których należą : przeszkody zrywające, wady potwierdzenia małżeńskiej i tzw. braki przy zachowaniu formy kanonicznej (zwyczajnej lub nadzwyczajnej) zawarcia małżeństwa.

Comments are closed.